Cannabis Taxonomie

Marijuana, Herb, Ganja, Sensi, Sinsemilla, Hennep, Hemp, Wiet, Jonko, Indica, Sativa, Ruderalis, Autoflower of gewoon Cannabis. Ondanks alle verschillende benamingen gaat het hier in alle gevallen over 1 en dezelfde plant: de Cannabis plant. Door de jaren heen zijn er in verschillende landen/culturen andere benamingen ontstaan voor cannabis. Tevens zijn er in de loop der jaren namen bedacht voor de classificering van cannabis omdat er in de praktijk een grote verscheidenheid is.

Indica, Sativa (en Ruderalis) zijn over het algemeen de basisclassificering (subspecies) van cannabis die van origine in verschillende delen van de wereld voorkomen. De subspecies komen voort uit de eigenschap van cannabis om zich aan te passen aan haar omgeving. Hennep of Hemp valt onder de subspecies Cannabis Sativa en dit wordt voornamelijk voor industriële doeleinden gebruikt.

Cannabis Sativa L. is de wetenschappelijke naam die voor het eerst werd gepubliceerd in 1753 door de botanist Carl Linnaeus. De wetenschappelijke naam Cannabis Indica werd in 1785 door Jean-Baptiste Lamark gegeven aan cannabis die hij in India zag groeien. In de praktijk zijn er uiteenlopende verschillen tussen cannabis, vandaar dat de namen Sativa en Indica als hulpmiddel dienen om verscheidene soorten cannabis te categoriseren: Cannabis Taxonomie. In deze categorieën zijn diverse groeipatronen (vorm van de bladeren, ruimte tussen internodes), specifieke plant-eigenschappen (groei- en bloeitijd) en uiteindelijke smaken/effecten (verschillende cannabinoiden en terpenen) te onderscheiden. Op de info-graphic onder aan de pagina zijn de voornaamste verschillen weergeven tussen Sativa’s en Indica’s.

Wanneer verschillende soorten cannabis met elkaar worden gekruist, dan ontstaan er hybriden. Hybriden (Cannabis Hybrids) zijn altijd een bepaald percentage Indica en een bepaald percentage Sativa ; Sativa-dominant ( Sativa > Indica) of Indica-dominant ( Indica > Sativa). Als er in een hybrid tevens cannabis Ruderalis wordt mee gekruist, dan wordt deze hybride soort een Autoflower genoemd. Autoflowers zijn dus altijd een mix van Indica en/of Sativa, en Ruderalis.

 

Indica

Indica’s zijn korte, compacte, brede cannabisplanten die minder ruimte vereisen dan een Sativa. Een Indica is vooral te herkennen aan de kleur en de vingers van het blad, deze zijn donkergroen en breed (broad-leaves). De kleur komt door de grote hoeveelheden chlorofyl (bladgroen) in de bladeren, chlorofyl heeft de eigenschap de energie van licht, bruikbaar te maken voor het fotosynthese-proces. Gesteld kan worden dat hoe meer chlorofyl aanwezig is in het blad, des te minder licht er nodig is voor de groei/progressie van de plant. Een Indica heeft dus relatief minder licht nodig om te gedijen, dit komt overeen met de afkomst van Indica planten (zij komen niet voor rondom de evenaar; hoe verder je van de evenaar af komt des te lager is de lichtintensiteit van de zon).

Sun intensity Earth Cannabasics

Indica’s komen namelijk uit Centraal Azië en het Indiase subcontinent: Pakistan, Noord-India, Tibet, Nepal, Afghanistan enz. De internodes van een Indica zijn kort en dichter op elkaar waardoor de plant erg ‘bushy’ is, tevens zijn de bloemen (toppen) zeer compact. Als een Indica in de bloei gaat of in de bloei wordt gezet (12/12 lichtschema) dan zal de hoogte van de plant toenemen met 50% tot maximaal 100%. De bloeitijd van Indica’s bedraagt 6 tot 9 weken, dit betekent dat Indica’s sneller klaar zijn om geoogst te worden dan Sativa’s. Een vernieuwde taxonomie opgesteld door Robert Connell Clarke, categoriseert de Indica als de Broad-Leaf Drug variety (BLD) – lees meer over deze taxonomische indeling in Cannabis: Ethnobotany & Evolution.

 

Sativa

Sativa’s zijn lange, dunne, hoge cannabisplanten die erg groot kunnen worden (groter dan Indica’s onder dezelfde omstandigheden). Sativa’s zijn te herkennen aan de lichte kleur van de bladeren (dit komt omdat er minder bladgroen aanwezig is dan in Indica’s) en aan de dunne vingers (narrow-leaves) van het blad. Sativa’s hebben dus relatief meer licht nodig dan Indica’s om te gedijen, dit komt tevens overeen met de afkomst (zij komen voor in gebieden rondom de evenaar ; hogere lichtintensiteit van de zon).

Sativa-soorten komen voor in: Jamaica, Zuid-India, Thailand, Mexico, Columbia, Afrika etc. De internodes van een Sativa liggen verder uit elkaar, vandaar dat een Sativa vaak als ‘stretchy’ wordt omschreven, Sativa’s vliegen namelijk de hoogte in vooral wanneer zij in de bloei worden gezet. De hoogte van een Sativa neemt in de bloei toe met 200% tot wel 300%. Dit betekent dat Sativa’s niet geschikt zijn voor commerciële groei-operaties met beperkte ruimte. De bloeitijd van Sativa’s bedraagt 9 tot 15 weken, dit kan dus twee keer zoveel tijd innemen als de bloeitijd van Indica’s (nog een argument waarom Sativa’s niet zeer geschikt zijn voor commerciële groei-operaties). Volgens de ‘Robert Connell Clarke-taxonomie’ kunnen Sativa’s gecategoriseerd worden als de Narrow-Leaf Drug varieties (NLD) – lees meer over deze taxonomische indeling in Cannabis: Ethnobotany & Evolution.

 Cannabis: Ethnobotany & Evolution Source: Cannabis Ethnobotany & Evolution

Ruderalis

Ruderalis is een korte, stevige, wilde soort cannabis met minder bladen en lage concentraties THC. Ruderalis komt van origine voor in toendragebieden waar de zomer erg kort is, hierdoor heeft deze soort zich aangepast om in een korte periode van zonlicht toch te kunnen ‘afbloeien’. Ruderalis is niet geschikt voor consumptie, maar wordt vaak gekruist met Indica’s en Sativa’s om Autoflower-hybriden te maken. Autoflowers starten met het produceren van bloemen (toppen) afhankelijk van hun leeftijd in tegenstelling tot Indica’s en Sativa’s waarbij het bloei-proces afhankelijk is van lichtcycli. 

Cannabis Taxonomy overview ASC Cannabasics